Stockholms Läns Landsting

Bred samsyn saknas tyvärr – men vi fortsätter eftersträva bredast möjliga politiska stöd i viktiga landstingsfrågor (s, v & mp)

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 14:23 CEST

Stockholms läns landsting befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk kris. Om detta torde alla vara överens, oavsett partitillhörighet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildar idag politisk majoritet i landstinget. Vi har sedan maktskiftet efter valet 2002 arbetat för ökad samordning inom landstinget, långsiktigt hållbar utveckling och bättre resursutnyttjande. Vår bedömning har varit att konkurrenstänkandet som präglat landstingets enheter har bidragit till hög kostnadsutveckling. Vi tror att alla vinner på att landstingets verksamheter och bolag agerar gemensamt i viktiga strategiska frågor. Det är bättre för patienter och resenärer. Det är bättre för vår ekonomiska hushållning. Det är bättre för medborgarna.

Dialogen med de tre borgerliga partierna i oppositionen är viktig. Ska landstinget komma ur de ständigt återkommande kriserna krävs ett brett politiskt arbete som håller över flera val. Här finns det anledning att ge oppositionen ett erkännande för stödet i arbetet med ny läkemedelsstrategi, utredningen om Stockholms sjukvårdsstruktur och utredningen om förändring av sjukvårdens ersättningssystem. Vi har på olika sätt eftersträvat detta breda stöd, eftersom den här typen av frågor har stor strategisk betydelse i ett långt perspektiv. Så kommer vi också att fortsätta arbeta med andra frågor av samma karaktär.

I den kris vi befinner oss hade det varit bra om det dessutom funnits förutsättningar till ett gemensamt helhetsgrepp på problemen, över alla partigränser. Detta verkar tyvärr inte vara möjligt eftersom vi har olika uppfattningar om krisens orsaker och dess lösningar.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser ökad samordning och ökat gemensamt ansvarstagande i landstinget som de viktigaste utgångspunkterna för att möta krisen. Tillsammans med det arbetet ska vi självfallet fortsätta föra fram förslag och krav till regering och riksdag avseende alla de frågor som har betydelse för landstingets förutsättningar, men som vi inte själva råder över. Det gäller t ex skatteutjämningen.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet menar att ”en bättre ekonomi inom vården förutsätter ökad konkurrens, fler fristående alternativ och att landstingets medarbetare ges ökat ansvar genom att mindre enheter tillskapas”. Precis samma medicin som användes under perioden 1999-2002 då kostnadsutvecklingen låg i genomsnitt på 9 % per år, medan intäkterna ökade med 3-4 %. En medicin som gjorde landstingets ekonomi sjukare och sjukare.

Vi beklagar att denna grundläggande åsiktsskillnad hindrar ett gemensamt helhetsgrepp för att lösa landstingets långsiktiga problem. Samtidigt vill vi betona att vår strävan att söka bredast möjliga stöd i alla de strategiskt viktiga och långsiktigt betydelsefulla frågorna kommer att fortsätta med samma ambition som hittills. Den dörren är öppen och vi hoppas att oppositionen fortsätter att visa samma ansvarskänsla för patienter, SL-resenärer och skattebetalarnas pengar som man gjort i flera av de frågor vi idag har bred uppslutning kring.

Ingela Nylund Watz (s), finanslandstingsråd
Lasse Dahlberg (s), gruppledare
Birgitta Sevefjord (v), gruppledare
Lena-Maj Anding (mp), gruppledare