Finansdepartementet

Bred skattelättnad för pensionärer

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 11:18 CEST

I dag presenterade regeringen en överenskommelse inför höstens budgetproposition om förbättringar för de flesta av Sveriges pensionärer, bland annat genom sänkt skatt via höjt grundavdrag.

Under sommaren har regeringen remitterat ett förslag till hur skatten kan sänkas framför allt för pensionärer med låg pension. Nu breddar och utökar regeringen förslaget.

För att skattelättnaden ska komma fler pensionärer till del har remissförslaget byggts ut och omfattar nu drygt 90 procent av alla som vid årets ingång fyllt 65 år. I det utvidgade förslaget sänks skatten vid inkomster upp till cirka 363 000 kronor. Det nya förslaget innebär en årlig skattelättnad för en pensionär med ingen eller låg inkomstpension på 2 300-3 500 kronor, beroende på bland annat kommunalskatt och ålder.

Därtill höjs äldreförsörjningsstödet och särskilt bostadstillägg till pensionärer så att personer som har sin försörjning via dessa system får del av förbättringen. Även förbehållsbeloppet vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen höjs till följd av förslaget. Totalt uppgår satsningen till cirka 2 miljarder kronor per år.Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Niclas Bengtsson
Presschef i Statsrådsberedningen
08-405 49 13
070-353 78 22

Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74

Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 39 06
070-646 21 12

Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om förslaget och se exempel (http://www.regeringen.se/sb/d/10907)