Miljödepartementet

Bred uppvaktning mot Islands återupptagna valjakt

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 15:15 CEST

Idag uppvaktar – démarche - Sverige tillsammans med en rad andra länder den isländska regeringen med anledning av Islands beslutat att återuppta vetenskaplig valjakt.

Vid uppvaktningen uttrycks att en majoritet av IWC:s (Internationella valkommissionen) forskare kritiserar Islands forskningsplan och att beslutet att börja jaga val är orättfärdigt och omotiverat och att det underminerar IWC:s auktoritet.

Man understryker att Islands beslut står i strid med den resolution som antogs vid årets IWC-möte, nämligen att vetenskaplig jakt står i motsats till andan i IWC:s valfångstförbud.

Förutom Sverige står följande länder bakom uppvaktningen; Frankrike, Tyskland, USA, Australien, Österrike, Brasilien, Finland, Irland, Italien, Kenya, Mexico, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Portugal, Peru, San Marino, Spanien och Schweiz.

Miljöminister Lena Sommestad har tidigare framfört en protest till Islands regering med anledning av beslutet att återuppta den vetenskapliga valjakten.

Johan Hasslow, Pressekreterare
08-405 20 27, 070-300 200 8

Stellan Hamrin, Ämnessakkunnig
08-405 20 37, 070-544 84 25