Nynäshamns kommun

Bredband nu i hela Nynäshamns kommun

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 09:30 CEST

Inbjudan till presentation 3 april 2006

Härmed inbjuds medierna att närvara vid en presentation av bredbandsutbyggnaden i Nynäshamns kommun.
Från 3 april har även boende och företag i de glest bebyggda kommundelarna möjlighet till bredbandsanslutning.

Bland andra medverkar kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, kommunalrådet Ilija Batljan, IT-chefen i Nynäshamns kommun, Kenneth Sparr, samt Åke Andreasson, försäljningschef på TeliaSonera Network Sales AB.

* Bredband åt alla är en satsning som ytterligare stärker Nynäshamns förutsättningar att attrahera nya företag och nya invånare, säger Ilija Batljan.

Plats: kommunhuset Nynäshamn, Stadshusplatsen 1.
Lokal: Lilla matsalen, plan 8.
Tid: måndag 3 april kl. 10.00
_______________________________________________________________________

För ytterligare upplysningar, kontakta:
kommunstyrelsens ordförande, Ilija Batljan, 08-520 681 72, 070-518 39 67 IT-chefen i Nynäshamns kommun, Kenneth Sparr, 08-520 681 82, 070-519 56 33