Nynäshamns kommun

Bredband nu i hela Nynäshamns kommun

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 10:53 CEST

Bredbandsnätet täcker nu i stort sett hela kommunen och ger hushåll och företag bredband med kapacitet upp till 24 Mbit/s.
Bredbandslösningen har upphandlats gemensamt av Nynäshamn, Södertälje och Nykvarns kommuner.
Utbyggnaden av bredbandsnätet är nu komplett och invigs officiellt måndagen den 3 april.

- Framtidskommunen Nynäshamn utvecklas mycket snabbt. En väsentlig drivkraft bakom den snabba utvecklingen är utbyggnad av infrastrukturen. Bredband åt alla är en satsning som ytterligare stärker Nynäshamns förutsättningar att attrahera nya företag och nya invånare, säger kommunstyrelsens ordförande, Ilija Batljan.

Samtliga telestationer på fastlandet i kommunen har uppgraderats med ADSL-teknik, som utnyttjar det befintliga telenätet och ger en hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Landsort/Öja kommer att färdigställas senare eftersom det krävs en omfattande dragning av fiberkabel över land och vatten.

- Det är viktigt att även företag i Nynäshamns ytterområden får tillgång till bredband på samma villkor som resten av kommunen. Både kunder och försäljare ställer höga krav på nätkommunikation. Bredbandsutbyggnaden är en förutsättning för rättvisa konkurrensvillkor, säger Kerstin Gustavsson, på Kerstins Taxi i Sorunda, som bland annat står för all skoltrafik i kommunen.

Nynäshamns kommun har valt en öppen nätlösning, vilket innebär att hushållen och företagen i kommunen fritt kan välja leverantör av bredbandstjänster bland dem som har avtal med Skanova (TeliaSonera Network Sales AB). Hushållen kan beställa bredbandsanslutning med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på leverantör och avstånd till telestationen.

Kommunens telestationer har även kopplats ihop i ett ortssammanbindande nät, med hjälp av fiberoptiska kablar, vilket ger en mycket hög överföringshastighet. Företag med extra höga krav på bredbandskapacitet ges möjlighet att ansluta sig direkt till det ortssammanbindande nätet.
_______________________________________________________________________

För ytterligare upplysningar, kontakta:
kommunstyrelsens ordförande, Ilija Batljan, 08-520 681 72, 070-518 39 67 IT-chefen i Nynäshamns kommun, Kenneth Sparr, 08-520 681 82, 070-519 56 33