Bredband2

Bredband2 redovisar återigen det bästa året hittills

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 07:00 CET

År 2015 kännetecknades av lönsam volymtillväxt på både privat- och företagsmarknaden. Återigen kan Bredband2 redovisa det bästa året hittills i företagets historia. Vid utgången av 2015 redovisade Bredband2 en stark tillväxt på 22%. Nettoomsättningen för 2015 uppgick till 363,9 (299,1) Mkr, en ökning med 21,7 % jämfört med 2014. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,5 (18,1) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till 15,8 (14,0) Mkr.


Privatmarknaden ökade kraftigt under 2015 och svarar idag för 66% av Bredband2:s omsättning. Antalet bredbandskunder ökade under 2015 med 23 000 st (netto). Kundbasen har snabbt vuxit från cirka 10 000 till över 160 000 bredbandskunder på bara några år.
Vid utgången av 2015 svarade företagskunder för ca 34% av Bredband2:s omsättning. Bredband2 erbjuder företagstjänster inom tre områden: datakommunikation, telefoni och datacenter.


Det toppmoderna datacentret i Malmö, Marinen, har fortsatt att utvecklas positivt. Anläggningen har byggts ut under 2015 varvid kapaciteten ökat med 30%.


Företagets kampanjer under året har varit mycket effektiva och bidragit till en starkare ställning på marknaden. En extra bidragande faktor är de varumärkesbyggande marknadsaktiviteterna som genomförts under året. Efter lanseringen av den nya profilen har organisationen kontinuerligt arbetat för att leva upp till kundlöftet ”vi lyssnar”. Resultatet har börjat ge positiv effekt i uppföljningen av både privat- och företagskunders upplevelse.Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 är Sveriges tredje största leverantör av bredband via fiber till över 140 000 privat- och företagskunder. Våra kunder erbjuds tjänster som Internet, telefoni, TV, datacenter och mobilt bredband. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium.