Bredband2

Bredband2 redovisar ökad nettoomsättning med 16%

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2015 08:00 CET

Redovisningsåret 2014 för Bredband2 kännetecknas av lönsam volymtillväxt, både på privat- och företagsmarknaden.

Bredband2:s mål är att successivt stärka sin position som ledande leverantör av bredbandstjänster via fibernät på den svenska marknaden. På drygt åtta år har Bredband2:s kundbas vuxit från cirka 10 000 till cirka 140 000 bredbandskunder. Under året har det tillkommit netto 24 000 nya bredbandskunder, volymtillväxten på privatmarknaden har slagit alla tidigare rekord och intäkter från företagskunder har ökat med 30%.

Rörelseresultatet för år 2014 blev 18,1 Mkr jämfört med 14,6 Mkr föregående år, en ökning med 24%. Nettoomsättningen ökade med 16%, 299 Mkr jämfört med 258 Mkr föregående år. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital uppgick till 31,0 Mkr, jämfört med 24,0 Mkr föregående år, en ökning med 29 %. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 0,01 kr per aktie.

Det är tydligt att marknadens kännedom om Bredband2 har ökat. En mycket lyckad reklamkampanj och framtagandet av en ny varumärkesprofil är några av de förändringar som har bidragit till denna utveckling. 

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 110 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium.