Bredband2

Bredband2 stärker sin finansiering i samarbete med Danske Bank

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:04 CET

Bredband2 och Danske Bank har träffat avtal om finansiering av rörelsen och har en gemensam ambition att utvärdera intressanta förvärv framöver.

Bredband2 utvecklas positivt och har skapat en stabil ekonomisk grund för det fortsatta arbetet. Den organiska tillväxten förväntas fortsätta och ökade satsningar på framförallt företagssidan genomförs. Arbetet med att mer aktivt söka förvärv och delta i konsolideringen på marknaden intensifieras som en följd av en bättre finansiering tillsammans med Danske Bank. Den nya lösningen innebär även att de löpande finansiella kostnaderna sjunker.

Som en följd av den långsiktiga finansieringen med Danske Bank avvecklas nu den temporära finansiella lösning som huvudägarna medverkat till mot marknadsmässig ersättning, bl.a. en bryggfinansiering av förlikningen med Labs2.

”Det känns mycket bra att inleda detta samarbete med Danske Bank”, säger Bredband2s VD Daniel Krook. ”Vi har valt Danske Bank som har visat utmärkt förståelse för våra ambitioner. Denna samsyn är viktig för bolagets möjligheter att fortsätta utvecklas positivt på marknaden.”

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 90 000 bredbandskunder.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North.
Certified adviser är Remium.