Vänsterpartiet

Bredda läsandet!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 16:40 CEST

Motion från vänsterpartiet under riksdagens allmänna motionstid: Bredda läsandet!

Läsandet är i högsta grad en klassfråga. Läsandet och läsförståelsen är intimt kopplat till läsarens sociala bakgrund. Samhället bör på olika sätt stödja läsandet, anser vänsterpartiet i en motion under allmänna motionstiden i riksdagen.

Det räcker inte med en åtgärd, t ex lägre bokmoms, för att stödja läsandet. Det behövs en djupgående analys och många åtgärder.

Förhållandet till språket och läsandet grundläggs i tidiga år. Undersökningar visar att barn läser allt mindre genom att de ägnar mer tid åt TV, dator och tillhörande spel. Särskilt gäller detta pojkar.
Enligt lag ska det finnas minst ett folkbibliotek i varje kommun. Många biblioteksfilialer har dock försvunnit på senare år och resavståndet har alltså ökat. Vänsterpartiet vill säkra bibliotekens roll som kulturbärare och mötesplats, och anser inte att det är tillräckligt med ett bibliotek i en kommun med stora geografiska avstånd. Lagen bör ändras.

I barnlitteraturen beskrivs flickor och pojkar på olika sätt. Detta ger en påverkan på barnen i en mycket mottaglig ålder. Biblioteksplanerna bör även innefatta krav på ett genusperspektiv.

Ett stort antal kommuner saknar tillgång till bokhandel. Det behövs åtgärder för att möjliggöra etablering av fler bokförsäljare.

Antalet översatta boktitlar för barn och unga minskar. En stor majoritet - 80 % - av titlarna översätts från engelska. Antalet språk som översätts minskar för varje år. Fler böcker från andra språkområden, särskilt de nationella minoritetsspråken och olika invandrarspråk, bör översättas. Mer litteratur bör också utges på dessa språk.

Många fler vägar bör prövas. Regeringen bör ta initiativ till träffar, seminarier, konferenser och kunskaps- och erfarenhetsutbyte på bred basis kring hur läsandet kan främjas, skriver Peter Pedersen, Rossana Dinamarca, Mats Einarsson, Siv Holma, Rolf Olsson, Per Rosengren, Tasso Stafilidis och Alice Åström i sin motion.

Mer information: Peter Pedersen, tel. 070-343 97 54

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se