Digitaliseringskommissionen

Breddat ansvar för Digitaliseringskommissionen för tillgänglighet och användbarhet

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 15:25 CEST

Digitaliseringskommissionen har sedan årsskiftet i uppdrag av regeringen att praktiskt administrera och projektleda regeringens Användningsforum. Forumet samlar representanter från det allmänna, slutanvändarna, it-branschen och forskarsamhället och är en plattform för kontinuerlig strategisk dialog om tillgänglighet till och användbarhet av it.

För att hantera dessa frågor arbetar Andreas Richter från den 1 maj på Digitaliseringskommissionen. Andreas har tidigare bland annat arbetat på Hjälpmedelsinstitutet med särskilt fokus på it samt teknik för döva personer, personer med hörselnedsättning och dövblindhet.

 

Kontakt

Isobel Hadley-Kamptz

Isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se

072-5212970


Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter". Att göra det innebär både att analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015. Läs mer på www.digitaliseringskommissionen.se