Almega

Breddningen av RUT-avdraget stort lyft för hushållsnära tjänster

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 07:00 CET

Efter att RUT-avdraget utökades har tillväxten ökat markant – med 23 procent mellan augusti och december.

Tillväxten tycks inte enbart bero på att nya tjänster adderats i statistiken.

De traditionella tjänsterna ser också ut att öka avsevärt och för mig tyder det på att politiska beslut har stort signalvärde gentemot köpare, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Inför halvering av RUT-avdraget den första januari 2016 varnade Almega att det minskade avdraget skulle innebära konsekvenser för branschen. I en rapport visade Almega att en marginell försämring av den danska motsvarigheten till RUT-avdraget hämmande branschens utveckling under drygt ett år.

- Precis som i fallet med det danska avdraget kunde vi efter halveringen se en direkt effekt i konsumtionen av RUT-tjänster. Från en hög tillväxttakt under flera år stod branschen helt plötsligt stilla under sju månader, säger Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg

Den hämmade tillväxten i RUT under första halvåret 2016 innebar att vi gick miste om många nya jobb.

- När RUT-branschen växer så måste företagen anställa, och det handlar framförallt om människor med mycket svag koppling till arbetsmarknaden, säger Lindberg.

Den första augusti 2016 utökades RUT-avdraget med flytt-, IT- och nya trädgårdstjänster. Det var således väntat att det utbetalda RUT-avdraget skulle öka kraftigt. Almega får dock indikationer från företagen om att de traditionella RUT-tjänsterna har vuxit när de nya tjänsterna introducerades, säger Lindberg.

- Det ser ut som att de traditionella RUT-tjänsterna vuxit avsevärt under hösten. Det visar vilken stor signalpåverkan politiska beslut har för såväl uppgång som nedgång i konsumenternas beteende – och vilken fortsatt stor potential som finns i att utöka RUT-avdraget ytterligare.

Tillväxt jan – jul 2016: −0,23%
Tillväxt aug – dec 2016:
+23% (nytt tjänsteinnehåll inräknat)

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik