Enerpac Scandinavia AB

Brett program med mekaniska domkrafter för lyft upp till 45 ton introduceras på den svenska marknaden

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 07:03 CET

Inom många industribranscher används mekaniska domkrafter istället för hydrauliska när det handlar om riktigt tunga och krävande lyft. Varvs- och byggsektorn, gruv- och skogsindustrin, stål- och järnvägssektorn samt tyngre verkstadsindustrier är några exempel på branscher där de mekaniska domkrafterna har en given marknad.

Under hösten har hela Simplex program av mekaniska domkrafter börjat marknadsföras på den svenska och nordiska marknaden. Simplex, som har samma industriella ägare som Enerpac-koncernen, räknas som världsledande inom området mekaniska domkrafter och inom exempelvis gruvindustrin runt om i världen har företagets produktlinje blivit något av en standard. I gruvor används domkrafterna bl a i samband med lyft av mycket tung produktionsutrustning som behöver lyftas säkert och med precision i samband med underhållsarbeten. Simplex produkter, som även omfattar stöttor, används också för att säkra och positionera takkonstruktioner i gruvgångar.

Simplex program marknadsförs i Sverige, och även övriga Norden, via distributörer och för den övergripande marknadsföringen samt distributörskontakterna ansvarar systerbolaget Enerpac Scandinavia AB i Göteborg. Målsättningen är att stegvis utöka distributörsnätet vilket man ser goda möjligheter till på Enerpac Scandinavia då programmet är mycket brett och täcker in många branscher och användningsområden.

Många olika utföranden

År 1899 introducerade Simplex sin första mekaniska domkraft. Idag omfattar programmet bl a skruvdomkrafter, kuggstångsdomkrafter och domkrafter i andra tekniska utföranden som täcker in lyftområdet 1,5 –ca 45 ton och lyftrörelser på upp till ca1,5 meter. Gemensamt för domkrafterna är att de har mycket kraftig konstruktion och att de är utformade för att klara tuffa och många gånger smutsiga industrimiljöer.

Ett exempel ur Simplex program är företagets s k ”Super Jacks” som är en typ skruvdomkraft med utväxlingsfunktion som klarar lyft på mellan 13,5 – 45 ton. Dessa domkrafter används bl a vid inspektions- och konstruktionsarbeten av mindre broar, montering av stora stålkonstruktioner och tunga lyft inom varvsindustrin. I samband med underhålls- och reparationsarbeten i olika industribranscher där det krävs lyftkapacitet på upp till ca 18 ton används ofta Simplex kuggstångs- och klackdomkrafter. Dessa har konstruktioner där både lyftklacken och kronan (toppen) kan användas för lyft vilket ger flexibla lyfthöjder och ett brett användningsområde.

Satsningen på att introducera Simplex produktprogram på den svenska och övriga nordiska marknaden ska ses mot bakgrund av de speciella fördelar som de mekaniska domkrafterna och hit räknas exempelvis hög säkerhet även vid mycket tunga lyft, att konstruktionerna klarar att positionera och under lång tid hålla kvar en exakt lyfthöjd utan den risk för stegvis höjdtapp som kan finnas med hydrauliska lyftkrafter, samt att de är lätta att förflytta och placera i rätt position.

I ett startskede marknadsförs Simplex program i Sverige av Bengtssons Maskin, divisionen Bengtssons Tools, men Enerpac Scandinavia har som ambition att bygga ut distributörsnätet betydligt och söker därför kontakt med intresserade distributörsföretag.

För mer information kontakta:

Kjell-Åke Ahlgren, Area Sales Manager

Enerpac Scandinavia AB, Fabriksgatan 7, 412 50 GÖTEBORG

Tel; 0709-13 68 11, e-post: kjellake.ahlgren@enerpac.com