Länsstyrelsen i Norrbottens län

Brett samarbete kring Laponia

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 11:45 CET

Länsstyrelsen, samebyarna inom världsarvet Laponia, Gällivare och Jokkmokks kommuner samt Naturvårdsverket är överens om att inleda ett samarbete kring världsarvet Laponia. Syftet med samarbetet är dels att hitta nya former för förvaltningen av världsarvet, dels att skapa konkreta insatser för att med världsarvet som grund stärka förutsättningarna för lokal och regional utveckling. En sådan insats är skapandet av ett naturum inom världsarvet.

- Jag är mycket glad över att vi lyckats nå en överenskommelse om ett gemensam arbete säger landshövding Per-Ola Eriksson.

- Laponia kan, tillsammans med andra delar i vår fantastiska fjällvärld, bli en ”magnet” för en framtida utveckling av besöksnäringen. Just nu sjuder Norrbotten av framtidstro. Investeringarna är större än någonsin förut. Vi måste utnyttja detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt bra utveckling inom många områden, konstaterar landshövdingen.

Under en period har diskussioner förts mellan länsstyrelsen, samebyarna i Laponia, Gällivare och Jokkmokks kommuner och Naturvårdsverket om möjligheterna till att stärka samarbetet om världsarvets utveckling. Alla deltagare har varit överens om att gå vidare.

- Från samebyarnas sida är vi glada över att delta i en diskussion om förvaltningsfrågan som för oss är mycket viktig. Vi vill ta ett större ansvar för förvaltningen av världsarvet och få större möjligheter att påverka det som görs inom området. Vi är positiva till etableringen av ett naturum inom Laponia och ser även andra insatser som behövs bl a för att stödja rennäringen. I vårt program Mija Eadnam har vi lyft fram många insatser, säger Bertil Pittja, ordförande i Sörkaitums sameby och Mija Eadnam, samebyarnas samverkansförening.

Det är i år tio år sedan Norrbotten fick sina första två världsarv, Laponia och Gammelstads kyrkstad. Utvecklingen har varit olika i de två områdena, mycket beroende på att komplexiteten är olika i de två världsarven.

- Laponia är en stor tillgång för våra kommuner, menar Sixten Eriksson och Tommy Nyström, kommunalråd i Jokkmokk och Gällivare kommuner.

- Vi har tillsammans bedrivit ett projekt för att utveckla bland annat besöksnäringen inom Laponia, och nu är det dags att ta ett steg till. En mötesplats i form av ett centralt inom Laponia beläget naturum, med insatser även på andra platser, t ex Gällivare, Kvikkjokk och Porjus, är viktigt för att besökarna lättare ska kunna ta del av världsarvets värden och även skapa sysselsättning inom våra kommuner, säger de två kommunalråden.

Förutom att diskutera formerna för den framtida förvaltningen av världsarvet, inom ramen för varje parts uppdrag och ansvar, ska det nya samarbetet hantera vilka konkreta insatser som kan göras inom världsarvet för att stärka rennäringen, övriga samiska näringar och besöksnäringen.

- Naturvårdsverket är huvudmyndighet för de svenska nationalparkerna. Möjligheterna att bygga upp ett naturum centralt inom Laponia, ska ses som ett erbjudande från vår sida, inte ett krav, säger Björn Risinger, chef för Naturvårdsverkets naturresursavdelning.


- I de flesta andra nationalparker finns en utställning, ett naturum, där besökaren kan få en möjlighet att förbereda eller avsluta sitt besök. Naturum är ofta en stor tillgång för det lokala näringslivet, konstaterar Risinger.

Det fortsatta arbetet kring världsarvet Laponia ska resultera i ett antal kostnadsberäknade förslag till insatser perioden 2006-2010. Dessa förslag ska ha arbetats fram före sommaren 2006. Meningen är att de ska kunna genomföras i gemensam samverkan.För mer information kontakta:
Landshövding Per-Ola Eriksson, tel 070 - 629 60 05
Samebyordförande Bertil Pittja, tel 070 - 211 21 75
Kommunalrådet Sixten Eriksson, tel 070 - 224 71 92
Kommunalrådet Tommy Nyström, tel 070 - 237 63 18
Avdelningschefen Björn Risinger, tel 070 - 840 41 63
Caj Norén, pressekreterare, tel 0920 - 960 54