Skatteverket

Brev förvarnar om skattekontroll

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 12:34 CEST

Skattemyndigheterna prövar nu ett nytt grepp i skattekontrollen. Skattemyndigheten skickar brev direkt till ett antal näringsidkare och förvarnar om kontrollen.

- Bäst är ju om deklarationen är rätt från början, säger Lennart Wittberg, kontrollstrateg på Riksskatteverket (RSV).

Nu i oktober kommer ett antal näringsidkare i Östergötlands och Jönköpings län att få ett brev från Skattemyndigheten i Linköping.

Där står det att adressaten är en av de slumpmässigt utvalda näringsidkare som får förhandsinformation om kontrollen. Ur den gruppen ska sedan Skattemyndigheten plocka ut dem som har det lägsta kontantnettot och granska dem närmare. Andra näringsidkare får besked om att de kommer att ingå i en grupp där ett antal deklarationer helt slumpmässigt väljs ut för en noggrann kontroll.

- Det är samma princip som polisen har när man berättar i förväg om vägsträckor där man står och kontrollerar fortkörning. Deras poäng är inte att bötfälla fartsyndare, utan att hålla ner farten på vägarna. Vår poäng är inte att rätta felaktiga deklarationer, utan se till att det blir rätt från början, säger Lennart Wittberg.

Det är alltså kontantnettot som ska kontrolleras. Utifrån deklarationen och kontrolluppgifterna bedömer Skattemyndigheten i Linköping hur mycket kontanta pengar företagaren fått in och hur mycket som betalats ut. Skillnaden är kontantnettot.

- Deklarationen behöver inte vara fel bara för att kontantnettot är lågt. Vi använder det som ett sätt att välja ut vilka vi ska kontrollera närmare. Men ett lågt kontantnetto kan också tyda på att det funnits intäkter som inte redovisats, säger Barbro Castenfall, skatteinformatör på Skattemyndigheten i Linköping, som tror att benägenheten att fuska minskar om man vet att man kommer att bli kontrollerad.

Syftet med att skriva till två grupper näringsidkare, en där urvalet sker efter kontantnettot och en grupp där urvalet sker helt slumpmässigt, är att kunna jämföra utfallet mellan de två grupperna.

Kontrollaktionen är hittills främst att betrakta som ett försök. Statistik från försöket kommer att utvärderas av Institutionen för datavetenskap vid Linköpings Universitet.

Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna.

Webbplats: www.rsv.se

Kontrollstrateg Lennart Wittberg
Direkttel: 08-764 96 22
Skatteinformatör Barbro Castenfall
Direkttel: 013-36 82 15
Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08-764 87 69