Tedestrand coaching AB

Brev till alla sakkunniga - eller ansvariga inom vård - eller forskning om missbruk, beroende och psykiska tillstånd.

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 13:09 CEST

Jag har läst en hel del inlägg och artiklar av så många sakkunniga om beroendetillstånd och komplicerade psykiska tillstånd. Jag sympatiserar till stor del med alla möjliga åsikter/insikter. Men jag saknar eller rättare sagt, jag saknade helheten. Länken till att den som behöver lösa ett problem ska få möjlighet till det. Länken som binder samman all den komplexa information som finns dokumenterad i tusen och åter sidor av detaljmaterial. Den kunskapen saknade jag i min egen process, eftersom ingen kunde ge mig den.

Jag har liknande åsikter/insikter som de som framförs. Mina erfarenheter kommer från långtid av eget missbruk och olika psykiska tillstånd. Min erfarenhet kommer också frånatt ha arbetat med behandling där jag arbetat, tränat och blivit handledd i kognitiva, systemiska - och cybernetiska metoder. Detta sammantaget har skapat det jag villdelge dig/er. Jag vill visa något utöver all dessa åsukter och insikter av detaljkunskap som finns idag.

Jag håller med om att beroende och olika psyksiska tillstånd är något som flertalet måste bära med sig hela livet och på något sätt lära sig att hantera. Vi har idag inte något sätt som egentligen ger den möjligheten, det är paradoxen. Det krävs något nytt som ger möjligheter för flertalet.

Vi har inte någon validerad metod idag som löser de komplicerade/komplexa problem det handlar om på ett tillfredsställande sätt. De är tvärtom kontraproduktiva i många fall eftersom de skapar misslyckanden av logiska och naturliga skäl - komplexitet kräver en överblick, först.

Jag vill gärna förklara:

Jag har hittat/uppfunnit en helt ny lösning som bygger på komplexitetslagarna. Det som sönderfallit måste ha tillgång till en mycket ordnad och strukturerad information för att återskapas eller byggas upp. Använder ofta liknelser med naturen. "Kartan" finns exempelvis i vårt DNA och är mycket noggrant ordnad och styr "byggprocessen" - eller återskapandet i naturen under våren av det som sönderfallit på hösten.

Det är alltså överblicken som alltid leder denna komplexa process i naturen. Jag har sett att detta är en generell regel, en naturlag vill jag nog säga.

Använder också ofta annan komplexitet som jämförande exempel; hjärnkirurgi. På 1800- talet opererade man utan överblick "lite på chans så att säga" vilket inte var så lyckat, röntgen med överblick blev lösningen för lyckade resultat för fler eller rättare sagt för flertalet. Jag kan fylla på listan i oändlighet, orientering, byggnation av olika slag, till och med IKEA -möblers komplexitet kräver detta! Vetenskapen själv använder ofta- eller skapar en överblick för att förstå och kunna sy ihop det man forskar om. Människan är inte kapabel att hantera komplicerade problem som ska lösas utan en mycket tydlig och strukturerad överblick.

Ja all komplex verksamhet inne i oss eller utanför oss innefattas av denna naturlag som gäller generellt när människan ska hantera komplexitet. Sönderfall kräver ordning, och denna ordning kan bara presenteras för oss människor i form av en överblick på något sätt. Vi är inte kapabla att hantera stora mängder information på annat sätt.

Jag har skapat, först på en mer omedveten nivå i min egen inre process för att sedan på medveten nivå använda det på mig själv för att till sist "printa" ut den i den fysiska verkligheten och använda den på andra människors komplexa problem.

Min långa tid i denna process satte igång en undermedveten process som arbetade i takt med att jag lärde mig mer, men också återgick i missbruk om och om igen - och annat komplext lidande efter lång tid i behandlingsverksamhet - nästan 4 år.

Där var jag både var patient och behandlare. Det hjälpte alltså inte mig långsiktigt, det var mer en konstgjord andning.

Innan jag förklarar mer av metoden vill jag visa en skillnad. Jag ser mig själv som en hyggligt intelligentperson som har har lätt för att se mönster och sammanhang i olika situationer. Jag är mycket inkännande och tar därför in mycket information, vilket varit en del i att skapa denna överblick. Ingenting av detta hjälpte mig att förstå helheten när jag befann mig i de gamla systemen.

Så att se överblicken och använda den som man använder en karta visuellt är absolut nödvändigt för att orientera sig i mål och för att bibehålla stabiliteten i nykterheten - och frihet - eller begränsningar av psykiska komplikationer/problem.

Alltså tre intensiva år på heltid vid ett av de bästa behandlingshemmen med de absolut bästa terapeuterna. Min huvudterapeut var Mirjana Jeftic MD, PhD docent, specialist neurolog/psykiatriker, samtalsterapeut. http://tedestrandmetoden.se/media/4e007288c07d0.pdf

Jag lärde mig ohyggligt mycket av henne och andra skickliga terapeuter om olika enskilda delar. Detta dock utan att närma mig förståelsen av den helhet jag talar om. Jag lärde mig så mycket om dessa bitar av helheten att jag fick arbete på behandlingshemmet vilket inte var enligt behandlingshemmets principer, men jag visade på stor kunskap om det jag lärt mig om alla "detaljfrågor". Den tiden höll mig i en form av "falsk balans" Efter dessa tre år gick jag in i exakt samma destruktiva tillstånd, och idag vet jag varför.

Skillnaden när jag behandlar människor med den kartmetod jag skapat infinner sig denna förståelse över helheten (genom kartan) på några timmar i de flesta fall. Skillnaden jämfört med de tre år med 600 timmars psykoterapi med de bästa av terapeuter. Detta är en avgrund och det som hindrar människors möjlighet att lösa sina problem, enkel matematik. Vem orienterar i skogen utan karta idag?

Jag ser liknande processer hos mina klienter som min egen, man löser problemen relativt snabbt och närmar sig en varaktighet eftersom kartan är funktionell och ett stöd för resten av livet. Har jag en gång förstått hela processen (terrängen/kartan) och gått igenom den ökar min chanser till ett värdigt liv dramatiskt. Och för att kunna gå igenom hela processen krävs denna karta i dessa verksamheter liksom i andra liknande komplexa verksamheter.

Lite om kartan. Den är generell, och används i all behandling av komplexa problem. Kartstrukturen är alltid likadan, använder lite andra ord för olika tillstånd. Man behöver "vara i kartan en stund" för att verkligen förstå vad den skapar. All kommunikation ryms i kartan, på samma sätt som all orientering ryms i orienteringskarta. Även när man kommunicerar/orienterar fel så används kartan till korrigeringar. Kartan är ovärderlig vid återfall, eftersom tillståndet då ofta är värre än när man började sin resa.

Min roll som terapeut förändras dramatiskt till någon som lär ut en karta och korrigerar vägen genom att förklara kartan igen och igen. Kartan behöver jag använda själv som det som leder processen för att "vi" ska nå mål. Kartan skapar autimatiskt förståelse som man annars har mycket svårt att nå tack vare sin överblick av helheten.

Exempelvis  beroendetillstånd som är något mycket svårt att lösa blir hanterbart på ett helt annat sätt med en karta. Kartor ger medvetenhet om hela terrängen, vad man ska undvika, hur man korrigerar när man går fel osv. Kartor leder processer, skapar mod, trygghet och tillit. Kartor upprätthåller medvetenhet. Detta gäller även i återfallsprocesser som faktiskt i vissa fall kan ledas av mig själv när jag har en karta, lite häftigt faktiskt! Har man lärt sig kartan en gång i denna process förstår man hur livsproblem måste lösas oavsett form.

Min avsikt med att skriva detta är att jag efterlyser stöd och hjälp för fortsatt forskning mot validering. Kan du/ni hjälpa mig - eller bidra på något sätt är jag tacksam och sannolikt alla människor med komplexa livsproblem på lite längre sikt. Jag träffar dig/er gärna för mer dialog.

Det finns en mindre vetenskaplig utvärdering/kritisk granskning som visar en del av det jag beskriver. Den har också en del brister i slutsatserna pga. sin begränsning som jag kan förklara mer ingående på ett mycket tydligt sätt. http://tedestrandmetoden.se/media/4faa722fbb1ef.pdf

Har också ett par referenser som satt sig in i metoden som du/ni gärna får kontakta: http://tedestrandmetoden.se/media/5065ce204e317.pdf 

Ett par videor som kan beskriva/kommunicera mer av det jag skapat. http://www.youtube.com/watch?v=wfWfAMF-xEE&feature=plcp  http://www.youtube.com/watch?v=EYsub17qDnk

Ge dig tid och möjlighet att ta in detta nya, ge dig tid och möjlighet att släppa din gamla förställning där kartor inte ingår inom dessa komplexa områden. Det handlar om ett omänskligt lidande för så många, det handlar om för tidig död för så mång, så ge dig tid att bli en möjlighet, en bro för alla dessa människor som behöver din förståelse av den karta jag beskriver.

Vänliga hälsningar

Anders Tedestrand

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235