Svenska kyrkan

Brev till det döpta barnet – blir gåva 14 år senare

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 09:22 CEST

Som döpt är du aldrig ensam. Som döpt är du alltid del av en stor gemenskap, och dopet är öppet för alla. Det är budskapet när Svenska kyrkan nu lanserar en speciell och personlig dopgåva: dopbrevet. Det är ett enkelt brev som föräldrar, släkt och vänner kan skriva till barnet som döps – för att överlämnas när barnet fyller 14 år.

Det händer mycket i livet vid 14 års ålder, man är på väg att bli vuxen och står i begrepp att välja sin framtid. Det är en tid då många behöver bli påminda om att de inte är ensamma, att de är älskade som de är och att människor i deras omgivning finns där för dem. Då kan dopbreven bli en sådan påminnelse, som kan överlämnas tillsammans med inbjudan till konfirmation.

I dopbrevet kan människorna i barnets omgivning välkomna barnet, och påminna om att de är en del av en gemenskap som överbryggar geografiska gränser och generationer.

– Dopet är ett sätt att innesluta sitt barn i Guds livslånga gemenskap. En gåva från Gud till det lilla barnet som inte själv kan uttrycka en tro eller vilja att tillhöra den kristna församlingen. Den viljan uttrycker föräldrarna, och sedan kan barnet själv ta ställning genom att säga ja till sitt dop vid konfirmationen, säger biskop Johan Dalman, Strängnäs stift.

Skälen för dop har genom historien varit många, med såväl religiös som social innebörd. Inom Svenska kyrkan lever dessa motiv sida vid sida, och alla skäl till att döpa sina barn är välkomna. Dessutom bär varje enskild människa på tankar kring dopet utifrån sina egna erfarenheter.

– Dopet står sig fortsatt starkt, många väljer att döpa sina barn. Andra tvekar inför tanken på att välja religionstillhörighet för sitt barn, kanske vill man vara neutral. Men neutral är ingen – att avstå är också att välja väg, säger biskop Johan Dalman.

Eskilstuna först ut i landet
Dopbreven kommer i ett första steg att erbjudas dopfamiljer i Eskilstuna församling genom prästerna Jenny Ludvigsson och Gert Olsson i Klosters kyrka. Församlingen förvarar sedan breven tills dopbarnen fyller 14 år, då de kommer att överlämnas i samband med inbjudan till konfirmationen.

– Vi tycker att dopbrevet är en fantastisk gåva som räcker länge, faktiskt hela livet! Tänk att du som fjortonåring får ett eller kanske flera dopbrev från farmor, morfar, dina föräldrar och faddrar som de skrev för 14 år sedan. En påminnelse om att du är älskad och att du inte är ensam oavsett vad som händer i livet, säger Johan Hedlund, kyrkoherde i Eskilstuna församling.

Läs mer:
DOP och KONFIRMATION
SPOTIFY-lista med dopsånger

Kontaktpersoner
För biskop Johan Dalman: pressekreterare Miriam Arrebäck, tfn 070-257 06 68.
För Eskilstuna församling: Kyrkoherde Johan Hedlund, 016-403 36 01.
Svenska kyrkans pressjour: tfn 018-16 94 75.

FAKTA

Dopstatistik
Under 2015 skedde cirka 52 000 dop i Svenska kyrkan. Bland barn med minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan är andelen döpta 67,9 procent.Andelen döpta av alla födda är 45,5 procent.
Färsk dopstatistik (2015)

Eskilstuna församling döper ca 300 barn per år. År 2015 döptes 304 barn (73 procent) av församlingens tillhöriga barn. Det är en ökning med 28 procent jämfört med år 2014 (250 barn, vilket var 55 procent av församlingens tillhöriga).

Kyrkans förståelse av dopet
Dopet ger ett löfte om Guds närvaro och att varken liv eller död behöver vara skrämmande. Dopet inlemmar den som döps i en gemenskap som sträcker sig genom historien och över hela världen. Dessutom knyter dopet samman familjen när den döpte välkomnas.