Ingrid Eckerman

Brev till Mikael Ribbenvik: Återigen ska en kristen utvisas! Intervjun i Almedalen

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2017 07:51 CEST

Fatemeh Khavari och Mikael Ribbenvik i Almedalen 2017. Fatemehs bror hade fått asyl i Sverige, Fatemeh kom som anhörig.

Till Mikael Ribbenvik

Här får du ett brev till - tyvärr från en person som skrivit till dig tidigare. Men innehållet har en annan person skrivit.

För din information: Nu sitter det åter en kristen kille på förvaret och väntar på utvisning idag - Mostafa Gholami. Han kan inte gömma sin kristna tro eftersom den redan är spridd på internet, och internet är idag tillgängligt i Afghanistan. Dina underställda tror inte på hotet som riktats mot honom. Din säkerhetschef anser tydligen att Afghanistan är tillräckligt säkert för människor som vill utöva sin kristna tro - en mänsklig rättighet. Kanske du borde upplysa honom om att du har en annan åsikt?

Nedan är ett pressmeddelande som gick ut i somras. Fatemeh Khavari hade lagt ut en text som jag tyckte var intressant. Det var intervjun hon gjorde med dig i somras i Almedalen. Men du, liksom migrationsverket@migrationsverket.se, har stängt av mina pressmeddelanden. Därför skickar jag det återigen.

I EN INTERVJU förklarade Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, att det är farligt att som kristen utvisas till Afghanistan. Uppenbarligen visste han inte att hans eget Migrationsverk låter deportera kristna till Afghanistan.

Författare: Fatemeh Khavari, 17 år och ordförande i Ensamkommandes förbund Stockholm. Hon kommer från Iran och har permanent uppehållstillstånd pga. familjeanknytning.

Efter fyra dagar i Almedalen och delta i många seminarium kring flyktingläget i EU särskild i Sverige fick jag träffa Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

Vår samtal började kring om en kort berättelse av pojken som är född kristen och just nu sitter på förvaret i Märsta och ska tvångsutvisas till Afghanistan den 18:juli. I det här fallet diskuterade vi om de ensamkommande som har bytt sin religion till kristendom och fick sin tredje avslag.

När jag berättade Josefs berättelsen för Mikael och förklarade på grund av vilka orsaker fick han sin tredje avslag, då sa han:

- DET SOM MIGRATIONSVERKET HAR SAGT TILL HONOM ATT DU KAN GÖMMA DIN RELIGION NÄR DU ÄR UTVISAD TILL KABUL ÄR HELT OMÖJLIGT!

Men tyvärr det är så. Josef som har fått sin utvisningbeslut och nu sitter på förvaret i Märsta har fått ett besked från MV och domstol. Beskedet visar att han kan gömma sin religion i Afghanistan och därför han kan överleva där. När jag besökte Josef på förvaret, frågade han mig så att :

- Jag vill inte gömma min religion i Afghanistan. Jag vill uttrycka mig på vilken religion om jag tillhör och inget annat. Har jag rätt till det att vara mig själv eller inte?

Samma frågan ställde jag till Mikael och påminde honom att hur det beskedet är galet och försätte så att:

- Vad menar MV och domstol med att överleva i Afghanistan när kristna asylsökande eller ensamkommande gömma sin religion där? Tycker MV och domstolen att överleva är bara fysiskt? Eller håller du med att överleva kan vara beroende av både fysiskt och psykiskt?

Mikael kunde inte ha något argument mot det för att han höll med mig.

Han förvånade när jag berättade några berättelser av olika konstiga beskeder som ensamkommande fick av MV och domstolen under senaste tiden.

Han ansåg att minderåriga får uppehållstillstånd men situationen hos asylsökande som är myndiga är väldigt svårt men det finns ju chanser att få tillfälliga uppehållstillstånd säger han till exempel:

Nu finns olika gymnasie lagar som gjorde situationen lättare att få tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande som hann fylla 18 år eller är myndiga. Men när jag argumenterade mot det som gymnasie lagar är väldigt komplicerad och det påverkar bara tiden och ingen påverka på uppehållstillstånd erkände han.

Även har jag tagit medicinsk åldersbedömning upp som en argument mot det som han sa: Minderåriga får stanna!

Han nickade instämmande och sa:

- Gymnasie lagar är verkligen komplicerad. JAG FÖRSTÅR INTE HELLER! det är politikerna som har stiftat de lagarna och vi myndigheterna bara verkställer regeringens beslut och inget mer.

Det stämmer inte. Migrationsverkets rättssäkerhets chef Fredrik Beijer bedömer säkerhetsläget i Afghanistan så att: Säkerhetsläget i Afghanistan har blivit sämre än förut men det finns fortfarande 3 städer som man kan bo i.

Det måste man fundera på, imponerande! Migrationsverket bedömer säkerhetsläget i Afghanistan kan finnas i 3 städer och man kan utvisa ensamkommande dit efter 2 år.

Samtidigt anser Mikael att Migrationsverket kan inte göra någonting när politikerna beslutar ett lag trots att en politiker som Anna Kinberg Batra säger : Moderaterna har förtroende för Migrationsverket och rättssäkerheten i Afghanistan då det inte är längre vår ansvar!

Helt sjukt!

När jag frågade Mikael att vem har mest ansvar i det här fallet svarade han:

- I ett demokratiskt samhälle delas ansvar mellan politiker, myndigheter, regering, domstol osv. Det betyder att vi alla har lika mycket ansvar!

Om man ska tänka på meningen då får man veta det stämmer. Men när det gäller just den här situationen då förstår man att Sveriges asylrätt systemet inte fungerar längre. Det systemet som Sverige har lyft fram är helt omänskligt.

Efter Almedalens veckan fick jag förstå hur politikerna är rädd för att förlora röster till nästa val och pga det fick Nazisterna offentlig plats i Almedalen. Rädd för att förlora makten är tydligt mellan parter. Och därför ingen politiker vågar höja rösten för Amnesti. Världen har blivit grymmare så alla har hållit sig tysta. Nazisterna får stirra på våra ögon och ge oss mycket längtan och hat. Jimmie Åkessons anser att Nazisterna har rätt till att ha yttrandefrihet och vi måste vara glada över det för att Sverige visar sin demokratisk bild.

Vart har Sverige tagit väg mot vet inte! Men mitt hjärta går sönder för de barn och ungdomar som verkligen räknas ingenting!

Stackars Mänskligheten!

Fatemeh Khavari

#Almedalen2017

Läs mer: Jakob, född kristen, riskerar livet i Afghanistan. Migrationsverket tror inte på hans historia 30.6.2017

Läs även om Josef (Jakob) i Du får glömma korset! Blankspot Project 5.7.2017

Media äger rätt att återge hela eller delar av denna text, med angivande av författare (Fatemeh Khavari respektive Ingrid Eckerman, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!)

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med mer information
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 15 000 medlemmar varav minst en tredjedel afghaner

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.

Kontakt Ingrid Eckerman ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193