Språkförsvaret

Brev till Sveriges Radio: Radiolyssnarna måste ha informationen på svenska – inte bara på engelska!

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 16:25 CET

Sveriges Radio AB

Oxenstiernsgatan 20

10510 Stockholm

Radiolyssnarna måste ha informationen på svenska – inte bara på engelska!

Sveriges Radios ansvar för samhällsinformation har inte på länge varit så tungt som i dessa tider av pandemi. Inslagen är också många och skildrar läget på såväl global som europeisk, nationell och lokal nivå. Den bokstavligen livsviktiga informationen måste nå ut till alla lyssnare i Sverige, i synnerhet till de äldre.

Mot den bakgrunden är en många gånger framförd kritik mot SR:s vana eller ovana att sända icke översatta eller tolkade intervjuer på engelska värd att lyftas fram igen, nu med en allvarlig vädjan att inte undanhålla radiolyssnarna och i synnerhet riskgruppen äldre lyssnare, ofta med bristfälliga eller obefintliga kunskaper i engelska, väsentlig information om smittspridning etc. På torsdag eftermiddag den 19/3 sändes i P1 en lång intervju med en WHO-expert som uppenbarligen hade mycket av vikt att förtälja, men om det fick den icke engelskkunnige lyssnaren knappast någon uppfattning.

När ska polletten trilla ner hos Sveriges Radios samhällsinformatörer att information som är värd att sändas alls är värd att sändas på svenska?

Bengt Lidal,

på uppdrag av Språkförsvarets styrelse

Nätverket Språkförsvaret

http://www.språkförsvaret.se/sf/

http://www.sprakforsvaret.se/sf/

E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

sprakforsvaret@yahoo.se

20/3 2020