Baltic Quality AB

Bridge Management bygger broar mellan Sverige och Baltikum

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 16:36 CET

 - Vi har gjort det för att underlätta kontakterna mellan två organisationer i två olika regioner och få dem att smidigt fungera som en gemensam enhet med målet att nå resultat och nytta enligt plan och i förväg uppställda förväntningar, säger Leif Eriksson, VD för Baltic Quality.

I Baltic Qualitys projektorganisation består Bridge Management av en bridge manager hos kunden och en i Baltikum. Dessa säkerställer från dag ett att personer med rätt kompetens, erfarenhet och attityd knyts till projektet, liksom att en bra och strukturerad process omedelbart upprättas med kontinuerliga möten, löpande dokumentation och uppföljning.

- Vi sköter allt legalt, alla avtal och alla eskalationsprocesser. Det är viktigt att projekten är fullt transparanta och följer svensk lagstiftning. Funktionen som bridge manager är långt mer ansvarsfull och går betydligt djupare jämfört med en traditionell mäklarfunktion. Vår affärsidé är helt annorlunda, säger Leif Eriksson.

 

Bygger broar mellan länderna

En bridge manager tar även väl hand om konsulterna och hjälper dem och även deras familjer med resor, boende och visum. När folk trivs gör de ett bra jobb.

- Vi är verksamma både hos kunden och hos våra konsulter och vi säkerställer att vi inte tappar något på vägen. Vi jobbar i gemensamma CRM/ärendehanteringssystem och har en bra uppföljning. Vi ser till att kunderna får ut den kvalitativa leverans, som de förväntat sig. Reaktionerna från kunderna har varit oerhört positiva. De uppskattar den flexibilitet detta erbjuder, liksom den lojalitet och den kvalitet som konsulterna uppvisar. Våra leveranser upplevs som minst lika bra och många gånger till och med bättre jämfört med vad kunderna skulle ha fått ut om de drivit projekten internt, just därför att vi har så duktigt folk, säger Leif Eriksson och fortsätter:

- Vi arbetar med cross culture. Vår yttersta ambition är att få marknaden att förstå värdet av att komplettera affärsmodellen med ett nearshore-alternativ. Vi vill inte bara bygga en IT-bro, utan en kulturell bro mellan Sverige och Baltikum.

 

Kontaktpersoner

För mer information om Baltic Quality och nearshore, kontakta:
- Leif Eriksson, Bridge manager, tfn 070-771 19 17, e-post leif.eriksson@balticquality.se,

eller
- Peter Karlsson, Bridge manager, tfn 0733-66 03 04, e-post peter.karlsson@balticquality.se

 

 

 

 

Baltic Quality speglar dagens marknadskrav och hjälper små och medelstora företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet med stöd av IT.

Tanken kom i slutet av år 2005 när vi jobbade på WM-data, nuvarande Logica: Varför välja mellan att driva IT-funktionen i egen regi/med svenska konsulter eller ”off shore” med IT-tekniker långt bort i Asien? Det borde finnas ytterligare ett alternativ – till lägre kostnad än på hemmaplan, samma, eller bättre kvalité och betydligt närmare vår svenska marknad

Och det gjorde det. Mindre än 50 mil från Stockholm. Nearshore, alltså. Och det allra bästa var att IT-ingenjörerna/-konsulterna höll en minst lika hög klass som de svenska. Vi kallade det ”Nearshore – reliable IT for less”. Men även om priset är lägre har vi lovat oss själva att det lägre priset aldrig kommer att vara vårt huvudargument. Därför heter vi Baltic Quality.