Bring

Bring får förtroendet att bära ut post för offentlig sektor

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 09:15 CET

Bring har nyligen vunnit ett par större ramavtal som gör det möjligt för myndigheter, kommuner och landsting i Sverige att sända post till medborgarna via Bring. Ramavtalen, som även innehas av några andra aktörer, är sammantaget värda drygt en miljard svenska kronor per år under minst två år.

Kammarkollegiet har tecknat ramavtal med Bring för statliga myndigheters räkning. Det är Sveriges största postupphandling som sammantaget är värd ca 850 miljoner svenska kronor per år. Avtalet börjar gälla 1 april och gäller under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Även Kommentus har tecknat ett par ramavtal med Bring gällande post. Avropa kan Sveriges samtliga kommuner, landsting och ett antal kommunalt ägda bolag. Avtalen beräknas tillsammans vara värda ca 180 miljoner svenska kronor per år. Båda avtalen gäller från nu till oktober 2017, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

- Vi är stolta att kvalificera oss för att bära ut post från offentlig sektor till svenskarna. Det är ofta brev som är mycket viktiga för mottagarna och vi kommer liksom tidigare att bära ut dem med hög kvalitet och omsorg om mottagaren, säger Patrik Östberg, vd Bring Citymail.

Bring har sedan tidigare haft motsvarande ramavtal, men i de nya upphandlingarna får Bring möjlighet att leverera på fler delar än tidigare.

För mer information, kontakta
Hélène Belin, informationschef Bring, 08-648 60 60, helene.belin@bring.com

Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i Norden. Vi hjälper dig att effektivt transportera, lagerhålla och leverera. Med ett helhetserbjudande inom paket, gods, termo, lager, bud och post kan Bring bistå din verksamhet med små och stora uppdrag i Sverige och därifrån till eller från övriga världen. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er – till er eller direkt till era kunder. bring.com