Bring

Bring Frigoscandia eko-certifierar sina lageranläggningar

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 09:57 CEST

- Vi vill erbjuda våra kunder lagerplatser för ekologiska produkter. Därför har vi nu eko-certifierat samtliga lageranläggningar i Sverige och de två största lagerenheterna i både Danmark och Norge, säger Jörgen Stadler som är Kvalitets- och Miljöchef på Bring Frigoscandia. Vi har även eko-certifierat åtta transportterminaler i Norge. Där terminalhanteras främst färsk fisk samt frukt och grönt, två varugrupper med växande andelar ekoprodukter.

En ekologisk trend

När man pratar om ekologiska livsmedel menar man oftast växtprodukter som odlats utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel eller kött från djur som har levt så nära sin naturliga miljö som möjligt. Allt i nära samklang med naturen.
Efterfrågan på dessa ekologiska produkter ökar stadigt. Vi ställer allt högre krav på den mat vi äter samtidigt som vi blir alltmer medvetna om att vi måste minska belastningen på miljön. Detta tillsammans bidrar till att den ekologiskt odlade arealen inom EU växer stadigt, trots att priset vi betalar nästan alltid är högre än priset för den "konventionellt" odlade produkten.

Hur kontrolleras de ekologiska livsmedlen?
Inom EU finns gemensamma normer för vad som är tillåtet och inte tillåtet för att ett livsmedel skall få kallas ekologiskt. Det innebär t ex att alla livsmedel som har ordet ekologisk- , biologisk-, eller liknande i produktnamnet ska ha certifierade och kontrollerade produktionskedjor. (EEG förordning 2092/91).
Därför sker årliga kontroller där de godkända ekologiska producenterna steg för steg ska kunna redovisa hur produktion, lagring och transport går till. Från jord till bord.

Varför eko-certifierar Bring Frigoscandia sina lager?
Våra lager utgör en liten del i denna kedja och omfattas av lagstiftningen och skall därför eko-certifieras. Lagstiftningen gäller i alla våra nordiska länder - även i Norge genom EES.
- Certifieringen av våra lagerplatser innebär att våra kunder kan lagra sina ekologiska varor på ett tryggt sätt hos oss. Vi svarar upp mot de krav som den gällande EU-lagstiftningen ställer när det gäller att särskilja ekologiska livsmedel från konventionellt producerade livsmedel samt de krav som ställs på spårbarhet och transparens när det gäller hanteringen av produkten i våra lager, avslutar Jörgen Stadler.