Brinova Fastigheter AB

Brinova bygger i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:11 CET

Brinova Fastigheter AB har förvärvat bolaget Kopparverket Fastighets AB ifrån Interlink Logistik AB. Kopparverket Fastighets AB har påbörjat en logistikbyggnad om 26 600 kvadratmeter på fastigheten Kopparverket 11 i Helsingborg.

Interlink Logistik AB har sedan juni 2006 ett större logistikuppdrag åt Kemira Service Partner AB och i samband med detta förbundit sig att uppföra denna logistikbyggnad.

Logistikbyggnaden kommer att vara klar under maj 2007. Interlink Logistik AB har tecknat ett hyresavtal på femton år. Brinovas investering uppgår till 54 Mkr.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22
Mikael Halling, Vice verkställande direktör, tel 042 – 449 22 11 alt 0730 – 70 22 11


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 288 Mkr per 30 september 2006. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.