Brinova Fastigheter AB

Brinova bygger ny terminal åt DHL i Örebro

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:29 CET

Brinova har tecknat avtal med DHL Express i Sverige om att uppföra en ny terminal i Örebro. Terminalen byggs i direkt anslutning till det megalager som DHL Exel Supply Chain redan förhyr av Brinova. Nybyggnationen kommer att omfatta 8 700 kvadratmeter och projektvolymen uppgår till 85 Mkr. Inflyttning kommer att ske i september 2007.

Sammanlagt innebär detta att Brinova kommer att ha 75 000 kvadratmeter logistikareor och en sammanlagd markareal om 210 000 kvadratmeter på Törsjöområdet i Örebro. Området är beläget i direkt anslutning till E18 och E20 och därmed i transportflödena mellan Stockholm, Oslo och Göteborg.


”Genom uppförandet av ny terminal stärks Transportstadens position som logistikcentra i mellersta Sverige, till fördel för oss men också vår kund logistikbolaget DHL”, säger VD Anders Silverbåge i en kommentar.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22
Mikael Halling, Vice verkställande direktör, tel 042 – 449 22 11 alt 0730 – 70 22 11


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 288 Mkr per 30 september 2006. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.