Brinova Fastigheter AB

Brinova delårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 11:43 CEST

• Fastighetsintäkterna under perioden uppgick till 153,1 Mkr (131,3)
• Periodens resultat uppgick till 259,6 Mkr (164,0)
• Resultat per aktie 1) uppgick till 11,39 kr (9,24)
• Nytt logistikcentrum i Tostarp öster om Helsingborg, intill Europavägarna E4/E6/E20
1) Antal aktier har i samband med konvertering ökat från 22 599 231 till 25 101 017”Andra kvartalet har varit händelserikt. Den kanske största händelsen är att detaljplanen för Tostarp blev klar. Det innebär en möjlighet för Brinova att exploatera 280 000 kvadratmeter mark intill de största Europavägarna. Resultatet för fastighetsrörelsen är mycket stabilt, vilket är en effekt av vårt målmedvetna arbete med att ständigt förädla beståndet och göra fastigheterna attraktiva för våra kunder. Aktiemarknadsturbulensen har påverkat oss negativt samtidigt som utdelningsintäkterna från vår aktieportfölj har ökat med 41,5 procent.” säger Brinovas VD Anders Silverbåge i en kommentarFör ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomi – och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 254 Mkr per 30 juni 2007. Brinova är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.