Brinova Fastigheter AB

Brinova expanderar inom omsorgsfastigheter

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 14:41 CET

Brinova förvärvar fastigheten Renen 27 i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 45 Mkr inom affärsområde Brinova Omsorg. Under 2010 har Brinova hittills investerat drygt 180 Mkr inom omsorgsfastigheter vilket ligger helt i linje med vårt mål att investera 500 Mkr inom tre år i segmentet. Säljare är det kommunala bolaget Helsingborgshem. Tillträde sker den 3 januari.

Renen 27 om 2 961 kvadratmeter är fullt uthyrd som omsorgsfastighet i Wilson Park, Helsingborg med hyresgästerna Helsingborgs Stad och Region Skåne.

”Vårt yngsta affärsområde Brinova Omsorg är expansivt och vi ser en stor potential i att kunna göra affärer på fler orter i landet. Vi har stor erfarenhet av samarbete med kommuner inom olika fastighetsrelaterade lösningar.” säger Brinovas VD Anders Silverbåge i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel. 042 - 449 22 22, 0730-70 22 22
Henry Fors, Affärsområdeschef Omsorg, tel. 08-508 906 75, 0730-70 22 20

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 710,2 Mkr per 30 juni 2010. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.