Brinova Fastigheter AB

Brinova investerar åt Setra i Katrineholms logistikcentrum

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:08 CEST

Inom ramen för Brinovas samarbete med Katrineholms kommun, Katrineholms logistikcentrum har avtal tecknats med den första kunden Setra, som är Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Projektet innebär både köp av befintlig fastighet samt tillbyggnad med 5000 kvadratmeter. Total yta efter tillbyggnad är 12 837 kvadratmeter. Den totala investeringen uppgår till drygt 30 Mkr.

Katrineholms Logistikcentrum AB ägs av Brinova med 51%, Katrineholms kommun med 49% och har till uppgift att utveckla Katrineholm som en attraktiv logistikposition i Östra Mellansverige.


"Som en del i Katrineholms logistikcentrum och den kombiterminal som uppförs på ett av de bästa logistiklägena för järnvägstransporter, är det glädjande med Setra som vår första kund" säger Brinovas VD Anders Silverbåge i en kommentar.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomi - och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 446,7Mkr per 30 juni 2008. Brinova är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.