Brinova Fastigheter AB

Brinova köper fastighet i Göteborgsområdet

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:46 CEST

Brinova köper inom affärsområde logistik fastigheten Gasklockan 2 i Mölndals kommun till ett fastighetsvärde om 40 Mkr. Förvärvet sker i bolagsform. Fastighetens yta uppgår till ca 4 500 kvadratmeter bestående av huvudsakligen lager med en byggrätt om 3 000 kvadratmeter. Tillträde sker den 3 september.


”Förvärvet, som är det andra i Göteborgsområdet under året visar att vår satsning på en ny regionchef är rätt. Fastighetens läge intill vårt Högsbobestånd och potentialen i tillbyggnadsmöjligheten passar bra i vårt fastighetsbestånd” säger VD Anders Silverbåge i en kommentar.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande Direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22
Mattias Andersson, Regionchef Göteborg, tel 031 – 334 46 50 alt. 0730-70 22 60


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 254 Mkr per 30 juni 2007. Brinova är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.