Brinova Fastigheter AB

Brinova köper mark och genomför projekt i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 10:29 CET

Brinova har tecknat avtal om köp av två markområden av fastigheten Lockarp 8:4 i Malmö med en sammanlagd markyta om cirka 43 000 kvadratmeter. Köpet av fastigheterna är villkorat av beslut i Malmö kommun.
Brinova avser att uppföra en anläggning som kommer att hyras ut till Cramo Sverige AB. Anläggningen kommer att innehålla lager för uthyrningsverksamhet av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin samt verkstäder och kontor. Anläggningen beräknas vara färdigställd i slutet av 2007 och dessutom bli regionkontor för Cramo i södra Sverige. Brinova investerar cirka 70 Mkr i projektet.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Jönsson, Affärsområdeschef, tel 042 - 449 22 66 alt. 0730-70 22 66
Peter Andersson, Ekonomichef, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44