Brinova Fastigheter AB

Brinova köper nio fastigheter från Lindab

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 08:58 CET


Brinova köper nio kommersiella fastigheter från Lindab för ett
fastighetsvärde om cirka 79 Mkr. Fastigheternas totala uthyrningsbara
yta uppgår till cirka 20 000 kvadratmeter och innehåller yrkesbutiker,
kontor och lager för försäljning av Lindabs produktsortiment. Tillträde
sker under våren 2006.

Ort Fastighetsbeteckning
Jönköping Älghunden 3
Borås Källbäcksryd 1:408
Göteborg Backa 18:9
Karlstad Östanvinden 5
Norrköping Basfiolen 7
Stockholm Vasslan 1
Sundsvall Värdshuset 3
Gävle Sörby Urfjäll 38:2
Kristianstad Arnulf Öfverland 1

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt.
0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomichefchef, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44
Nils-Johan Andersson, CFO, Lindab AB, mobil 070-6685075

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga,
utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett aktivt ägande i andra
fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av
logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 2 290 Mkr per
31 december 2005. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.