Brinova Fastigheter AB

Brinova köper och säljer i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:20 CET

Brinova och Wihlborgs har träffat avtal om fastighetsbyte i Helsingborg. Affären
innebär att Brinova förvärvar fastigheten Hästhagen 4 av Wihlborgs. Fastigheten
innehåller totalt 41 500 kvadratmeter, huvudsakligen logistikytor. Samtidigt
försäljer Brinova fastigheterna Grusplanen 2, Grusgropen 3, Mörsaren västra 13,
Orkanen 5 och Sadelplatsen 10 till Wihlborgs med en sammanlagd area om 17 500
kvadratmeter.

Fastigheterna har i transaktionen, som är en kombination av fastighets- och
bolagsförvärv, baserats på ett fastighetsvärde om 100 MKr för den fastighet
Brinova förvärvar respektive 50 Mkr för de fastigheter Wihlborgs förvärvar.
Värdena har åsatts av en av parterna gemensamt utsedd oberoende värderingsman.
Den sammanlagda vinsten uppgår för Brinovas del till 2 Mkr efter skatt jämfört
med senaste värdering per 2006-06-30. Tillträde respektive frånträde sker 1
december.

"Med förvärvet av Hästhagen 4 i Helsingborg stärker vi ytterligare vår position
som ett av de ledande fastighetsbolagen inom logistik i södra Sverige. Vi kommer
att fortsätta det arbete som Wihlborgs initierat med att utveckla fastigheten
tillsammans med största hyresgästen Green Cargo", säger Brinovas VD Anders
Silverbåge i en kommentar.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22
Peter Andersson, Ekonomichef, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ett ägande i andra fastighetsbolag.
Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella
fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 208
Mkr per 30 juni 2006. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.