Brinova Fastigheter AB

Brinova Logistikposition Helsingborg östra invigs idag

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 08:39 CET

Idag den 20 januari 2010 klockan 13:15 tas det första spadtaget för etablering
av Brinova Logistikposition Helsingborg Östra. På plats för etableringen finns
Kommunstyrelsens Ordförande i Helsingborg Peter Danielsson, Brinovas VD Anders
Silverbåge och vice VD Mikael Halling samt Branch Manager Jerker Nilsson från
Globex Transport AB som blir den första hyresgästen.

Den första etableringen av Brinova Logistikposition Helsingborg östra blir en
terminal med tillhörande kontorsutrymme om totalt ca 4 000 kvadratmeter.
Inflyttning planeras till början av 2011.

Brinova Logistikposition Helsingborg Östra som kanske är ett av Sveriges bästa
logistikläge är beläget intill korsningen av Europavägarna E4 och E6/E20 strax
utanför Helsingborgs centrum. På en sammanlagd markyta om 276 000 kvadratmeter
etableras moderna logisktanläggningar för att tillgodose godsflödet i hela
Skandinavien. Brinova etablerar logistikanläggningar på strategiska platser i
Sverige både för att minska miljöpåverkan och göra godsflödet effektivt.
Fördelen med etableringen intill de stora europavägarna är att omlastning inte
sker i de centrala delarna av städerna med minskat utsläpp av koldioxid som
följd samtidigt som transportekonomin förbättras.

Helsingborgs stad har en gedigen historia som transportcentrum. I staden finns
många företag inom logistikområdet där hamnen tillsammans med transport- och
IT-näringen styr en stor del av godsflödet i Sverige. För staden innebär
etableringen fördelar som minskad belastning av godstrafik i centrum samt de nya
arbetstillfällen som ges vilka uppskattas till 1 500 - 2 000 vid full etablering
av området.

"Etableringen i Helsingborg visar vikten av att finnas tillgänglig på rätt läge
för att optimera godsflödena i hela landet och på så sätt bidra till en bättre
miljö och snabbare omlastning. Helsingborg östra ingår i vårt nätverk av
Logistikpositioner som ger kunderna mervärde i fråga om expandering och
flexibilitet på bra logistiklägen. Det är en av de största fördelarna som kund
hos Brinova " säger Brinovas VD Anders Silverbåge i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22, 0730-70 22 22
Mikael Halling vice Verkställande direktör, tel 042-449 22 11, 0730-70 22 11

För ytterligare information kring invigningen vänligen kontakta:
Jonas Hallström, IR/Marknadskoordinator, tel 042-449 22 43, 0730-70 22 43

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas
fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter
och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 603,6 Mkr per
30 september 2009. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen är
sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.