Brinova Fastigheter AB

Brinova ökar sitt innehav i Fabege

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 14:09 CEST

Brinova har köpt 354 500 aktier i Fabege. Efter köpet uppgår innehavet till 10 021 915 aktier som motsvarar 10,1 procent av kapitalet och röstetalet.

Brinova har idag en ägarandel över 10 procent vilket innebär att mottagna utdelningar från Fabege är skattefria. Förvärvet sker för att säkerställa en ägarandel på över 10 procent efter den emission som ingår i Fabeges erbjudande till aktieägarna i Tornet AB.För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt.
0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomichef, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett aktivt ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 2 290 Mkr per
31 december 2005. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.