Brinova Fastigheter AB

Brinova ökar sitt innehav i Fabege

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 09:04 CEST


Brinova har köpt 150 000 aktier i Fabege. Efter köpet uppgår innehavet till 10
171 915 aktier som motsvarar 10,1 procent av kapitalet och röstetalet.

Brinova har idag en ägarandel över 10 procent vilket innebär att mottagna
utdelningar från Fabege är skattefria. Genom förvärvet säkerställs en ägarandel
på över 10 procent efter den emission som ingår i Fabeges erbjudande till
aktieägarna i Tornet AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22
Peter Andersson, Ekonomichef, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ett aktivt ägande i andra fastighetsbolag.
Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella
fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 2 290
Mkr per 31 december 2005. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.