Brinova Fastigheter AB

Brinova säljer fastighet i Åstorp

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 12:45 CEST

Brinova säljer fastigheten Asken 7 med en vinst efter skatt om 5 Mkr, vilket tillförs resultatet för fjärde kvartalet 2010. Det sammanlagda fastighetsvärdet uppgår till

26,2 Mkr och ytan uppgår till 2 533 kvadratmeter. Försäljningen sker i bolagsform inom affärsområde Bostäder/Kommersiellt. Tillträde sker under fjärde kvartalet.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:


Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22, 0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomi – och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44, 0730-70 22 44

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 710,2 Mkr per 30 juni 2010. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.