Brinova Fastigheter AB

Brinova säljer fastighet i Borlänge

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 13:43 CEST

Brinova säljer fastigheten Rubanken 10 med en vinst efter skatt om 6
Mkr, vilket tillförs resultatet för fjärde kvartalet 2010. Det
sammanlagda fastighetsvärdet uppgår till 21 Mkr och ytan uppgår till 8
843 kvadratmeter. Försäljningen sker i bolagsform inom affärsområde
Bostäder/Kommersiellt. Tillträde sker under fjärde kvartalet.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22, 0730-70
22 22
Peter Andersson, Ekonomi - och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44,
0730-70 22 44