Brinova Fastigheter AB

Brinova säljer fem fastigheter i Halmstad

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 15:37 CET


Brinova säljer fastigheterna Eketånga 5:417, Eketånga 24:49, Eketånga 24:37,
Eketånga 25:89 och Fregatten 7 i Halmstad inom affärsområde
Bostäder/Kommersiellt för en köpeskilling om 57 Mkr. Vinsten efter skatt uppgår
till 7 Mkr jämfört med senaste värdering per 2006-06-30 och tillförs resultatet
för fjärde kvartalet 2006. De sålda fastigheternas uthyrbara yta uppgår till 15
000 kvadratmeter. Frånträde sker under fjärde kvartalet 2006.


" Fastigheterna i Halmstad säljs för att de är färdigförädlade. Vinsten kommer
att investeras i nya fastigheter och projekt", säger VD Anders Silverbåge
För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22
Peter Andersson, Ekonomichef, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44
Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ett ägande i andra fastighetsbolag.
Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella
fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 208
Mkr per 30 juni 2006. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.