Brinova Fastigheter AB

Brinova säljer sitt innehav i fem fastigheter i Stockholmsregionen

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 15:26 CET

Brinova säljer tillsammans med extern part sitt innehav (50%) i de kommersiella
fastigheterna Domnarvet 11 (tomträttsfastighet) och Mandelblomman 1 i Stockholms
stad, Ekplantan 1 och Revisorn 3 i Sollentuna kommun och logistikfastigheten
Kallhäll 9:36 i Järfälla kommun.

Brinovas vinst uppgår till 9 Mkr efter skatt. Köpeskillingen baseras på ett
fastighetsvärde om 187 Mkr. Försäljningen sker i bolagsform. Vinsten tillförs
resultatet för första kvartalet 2007. Likvid erhålles i form av en
apportemission i Dagon AB. Fastigheternas uthyrbara yta uppgår till 19 400
kvadratmeter. Frånträde sker den 31 mars 2007.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22
Peter Andersson, Ekonomi- och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70
22 44


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ett ägande i andra fastighetsbolag.
Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella
fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 395
Mkr per 31 december 2006. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.