Brinova Fastigheter AB

Brinovas valberedning inför årsstämman 2011

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 13:46 CEST

Brinovas årsstämma den 22 april 2010 beslutade att utse en valberedning
bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens
ordförande. Valberedningens ledamöter ska i enlighet med beslutet
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Sammansättningen
nedan baseras på ägandet per ingången av oktober månad 2010.

Brinovas valberedning består härmed av Erik Paulsson företrädande
Backahill AB, Mats Paulsson företrädande Peab AB, Sara Karlsson, Svante
Paulsson jämte styrelsens ordförande Bo Forsén.

Valberedningen skall bland annat arbeta fram förslag till styrelse att
föreläggas årsstämman för beslut.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

Aktieägare inbjuds att komma med förslag och synpunkter till
valberedningens ledamöter via e-post valberedning@brinova.se alternativt
postadress: Brinova Fastigheter AB, "Valberedning", Box 852, 251 08
Helsingborg.För ytterligare information kontakta: 

Bo Forsén, Styrelsens ordförande, 0706-32 86 50

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt.
0730-70 22 22