BRIO AB

BRIO avyttrar Alga-fabriken

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 15:59 CEST

BRIO har idag ingått ett avtal med Offason Spelfabrik AB om att Offason Spelfabrik övertar Alga-fabriken i skånska Vittsjö. BRIO kommer även framgent att behålla varumärket Alga samt de spellicenser- och rättigheter som tillhör Alga.

Offason, som varit underleverantör åt Alga sedan 1960-talet, ska enligt avtalet, som gäller t o m 31 december 2006, även fortsättningsvis producera Alga-spel.

Offason Spelfabrik AB övertar 15 anställda och tre visstidsanställda av de berörda inom Alga. Två personer med marknads- och spelutvecklingsfunktioner kvarstår i BRIO.

Avyttringen av Alga minskar inte enbart BRIO:s skuldsättning. I Offasons regi kommer fabriken att utnyttjas för produktion av mer än Alga-produkter, stordriftsfördelar som kommer BRIO tillgodo genom lägre produktionskostnader på Algaspel.

Till redaktionen:

Eventuella frågor besvaras av
BRIO: Tomas Persson, VD och koncernchef, tel 0703 76 00 00
Offason Spelfabrik AB: Christer Offason, VD, tel 0705 49 82 01

BRIO är världens ledande träleksaksföretag. Företaget grundades 1884. Idag har BRIO dotterbolag i 12 länder utanför Sverige. BRIO-leksaker säljs i drygt 40 länder världen över i mer än 16 000 butiker. BRIO-leksaker präglas av stora pedagogiska värden, som vid lek bidrar till barnets utveckling, samt hög kvalitet.