BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS får 18 miljooooooner av Svenska PostkodLotteriet

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2012 08:00 CET

 Tack vare Svenska PostkodLotteriets drygt en miljon lottköpare slår utdelningen till Lotteriets förmånstagare alla rekord i år.

BRIS tilldelning var i år på hela 18 miljoner kr och det är den största tilldelning som BRIS erhållit hittills.

- Detta blir ett oerhört välkommet bidrag till vår ambition att ytterligare höja vår tillgänglighet. BRIS fyllde 40 år förra året och firade med ett historiskt beslut – att BRIS 116 111 ska ha öppet dygnet runt. Men när det kan ske är en finansieringsfråga eftersom BRIS är för sin stödverksamhet till barn och unga helt beroende av stöd från näringsliv och privatpersoner. Här är pengarna från Svenska PostkodLotteriet ett mycket viktigt bidrag och BRIS tackar både Lotteriet och alla lottköpare, säger Eva Waltré, t f Generalsekreterare.

I år delar Svenska PostkodLotteriet ut 945 miljoner till 40 ideella organisationer, fem fler sedan förra året. Sedan år 2005 har Lotteriet hittills delat ut 2,8 miljarder kronor till ideella organisationer i Sverige.

BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor, vilket sker med Barnkonventionen som riktmärke. BRIS arbetar också för att påverka den allmänna opinionen och beslutsfattare om barns rätt. BRIS verksamhet finansieras framförallt genom gåvor från privatpersoner, företagssponsring, medlemsavgifter samt bidrag från kommuner. Den enskilt största gåvogivaren är Svenska PostkodLotteriet.

Svenska PostkodLotteriet, som är en del av holländska Novamediakoncernen, delar årligen ut hela vinsten till ideella organisationer. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är Svenska PostkodLotteriet världens tredje största privata givare till ideell verksamhet.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se