BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS Nord får donation på en miljon kronor

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 10:16 CEST

BRIS Nord startar ett nytt projekt som ska ge alla barn i Umeås grundskolor ökad kunskap om de rättigheter som barn har enligt FN:s barnkonvention. Projektet finansieras via en donation om en miljon kronor av makarna Karin och Krister Olsson.

Den privata donationen till BRIS Nord gör det möjligt att under drygt ett år driva ett pilotprojekt som är tänkt att nå alla barn i Umeås grundskolor. Syftet med arbetet är att visa på vikten av att varje barn känner till sina grundläggande rättigheter.

Med stöd av donationen kommer även ett material om barnkonventionen att tryckas upp på olika språk. BRIS kommer också att fläta samman pilotprojektet med det påbörjade samarbetet med Kulturverket inför Världsutställningen 2014 i Umeå, där barn sätter agendan och BRIS är en temapartner som kommer att arbeta med barnkonventionen.

För ytterligare information kontakta:

Regionchef, Annchristin Gustavsson

annchristin.gustavsson@bris.se

Mobilnummer:0701608803

eller

BRIS ombud, Erica Hägglund

Erica.hagglund@bris.se

090-203 65 23

 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se