BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS och SISU Idrottsutbildarna: ny webbsajt mot mobbning

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 10:02 CEST

Idag lanseras en ny idrottssajt på webbplatsen BRIS.se. Sajten är ett av resultaten av ett långsiktigt samarbete mellan BRIS och idrottens utbildningsorganisation SISU Idrottsutbildarna, två parter som tillsammans vill använda sina omfattande erfarenheter av barn, ungdom och idrott till att göra ungas aktiva tid inom idrotten så bra som möjligt.

På idrottssajten finns bland annat reportage, goda exempel, det sociala ledarskapet och anti-mobbningsarbete. BRIS och SISU Idrottsutbildarna vill på detta sätt bland annat öka medvetenheten och kunskapen hos våra idrottsledare och föreningar kring hur vi bör handskas med frågor som rör mobbning och kränkande behandling. Mobbning är den vanligaste orsaken till att ringa BRIS med flera tusen samtal per år.

- Idrotten är nästintill oslagbar då det gäller att stärka barns och
ungdomars självkänsla och bygga upp självförtroende. Både BRIS och SISU Idrottsutbildarna menar att en god stämning och sammanhållning i lag och grupper oavsett idrott stärker den enskilde individen, säger BRIS generalsekreterare Göran Harnesk, som själv har ett förflutet inom idrottsrörelsen, bland annat som förbundskapten för handikapplandslaget i friidrott.

- Att som ledare känna sig trygg i sitt ledarskap handlar om så mycket mer
än att bara ha kunskaper kring det idrottsliga utövandet. Ett viktigt område är den sociala aspekten, allt från att kunna prata med barn och ungdomar på deras språk till att veta hur situationer med mobbning och trakasserier ska hanteras, säger Karin Karlsson, på SISU Idrottsutbildarna och fortsätter:

- De gånger det händer står en förening eller ledare ofta handfallen inför
dessa situationer. Samarbetet med BRIS är ett led i att öka kunskapen kring hur en förening eller ledare kan jobba förebyggande, för att situationer med mobbing och trakasserier inte ska uppstå

Bakgrunden till samarbetet med den nya idrottssajten är att idrotten är vår största folkrörelse där de flesta aktiva är barn och ungdomar. 600 000 ledare fördelat på ungefär 22 000 föreningar är aktiva inom idrottsrörelsen. På den nya webbplatsen för idrott kan berörda parter i förebyggande syfte föra dialog med information, stöd och kunskapsutbyte.

- Både idrottsrörelsen och BRIS bygger på ideella krafter som har en
omfattande kunskap om ungas livsvillkor. Idrottsrörelsens delaktighet i deras liv är många gånger direkt avgörande, men det innebär inte att vi ska ställa förväntningar på att tränare och ledare ska ta över det samhällsansvar som myndigheterna är skyldiga att ta, förtydligar Göran Harnesk.

BRIS Göran Harnesk kan nås på (08) 598 888 00 el. 070 728 80 88 Karin Karlsson på SISU Idrottsutbildarna finns på (08) 699 60 00 el 070 698 61 75