BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS region Väst har nominerats till Svenska Barnidrottspriset 2013

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 12:32 CEST


Svenska Barnidrottspriset är nyinstiftat och delas ut av nätverket Svensk barn- och ungdomsidrott. Priset skall ges till en ledare, en klubb eller kommun som på ett inspirerande sätt stått upp för barns rättigheter inom idrotten. Eller som i konkret handling bedrivit verksamhet som kan inspirera andra. BRIS region Väst har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Väst nominerats för det gemensamma arbetet med att sprida kunskap om barns rättigheter och betydelsen av ett barnperspektiv till
idrottsledare i regionen.
– Det är fantastiskt roligt att få uppskattning för detta viktiga samarbete. Genom att öka kunskapen om barns rättigheter bland vuxna inom idrotten hoppas vi kunna skapa positiva värden för barn och unga, säger Fredrik Löfgren regionchef.
Vinnaren av Svenska Barnidrottspriset utses av en jury bestående av Anna Haag, Emil Jönsson och Björn Ferry. Svenska barnidrottspriset kommer att delas ut i september.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i BRIS arbete. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se