BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS säger nej till skolk i betyg!

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2011 14:35 CEST

Tanken att något måste göras för att få svenska skolelever att skolka mindre är god. Men förslaget att införa skolk i skolbetyget slår helt fel och det är barnen som blir förlorare.

Bland de skolrelaterade problem som barn och ungdomar kontaktar BRIS om, kommer skolk på tredje plats. I de flesta fall anges olika former av utsatthet som orsak till att eleverna skolkar. Det kan handla om att man inte står ut i en stökig skolmiljö, att man mår dåligt på grund av svåra hemförhållanden, att man är utsatt för mobbning och kränkningar av andra elever eller lärare eller att man lider av psykisk ohälsa i form av till exempel depression och ångest.
Elever som skolkar på grund av låg studiemotivation får bära ansvaret för att ingen vuxen på ett övertygande sätt lyckats förklara för dem varför det är viktigt med studier.

Skolk i skolbetygen innebär att barnen får bära ansvaret och skulden för vuxenvärldens misslyckande med att skapa en god skolmiljö, förebygga och motverka mobbning, ge stöd till elever som har en otrygg hemsituation eller lider av psykisk ohälsa. Åtgärderna mot skolk måste istället handla om att komma åt de bakomliggande problemen och orsakerna till att eleverna inte är i skolan.

Förslaget att bara införa skolk i terminsbetygen, men inte i slutbetygen hjälper inte, eftersom terminsbetygen enligt Skolverket är en allmän handling. Det finns ingenting som garanterar att uppgifterna om skolk är sekretesskyddade när barnet växer upp.

Skolan har ett ansvar för att åtgärda dålig skolmiljö, mobbning, bristande kvalitet på undervisningen och skolan tillsammans med resten av samhället, har även ett ansvar för att motivera elever till att vilja studera.

Och om man ska införa en metod för att informera föräldrar samma dag som eleverna skolkar, varför måste det då dessutom skrivas in i skolbetyget?

BRIS betraktar skolk som ett symtom på att det finns andra problem som behöver lösas och ser inte att man löser problemet genom att skolket skrivs in i betyget.

 Straffa inte barnen för att vuxenvärden sviker!

 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se