BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris släpper bok om samtalets betydelse i skolan

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 08:00 CET

Dystra rapporter visar att symptom på psykisk ohälsa bland ungdomar har fördubblats under de senaste 20 åren och att klyftan mellan svaga och starka elever ökar.
Samtidigt förväntas lärare skapa en skola för alla. Bris nya bok Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling visar hur skolan med hjälp av samtal kan öka förutsättningen för elevers lärande och psykiska hälsa.

Visste du att ett barn som genomgår grundskolan i Sverige sammanlagt tillbringar 20 000 obligatoriska timmar i skolan? Skolans personal är därför i hög grad med och skapar barn och ungas identitet och självbild, vilket har stor påverkan på lärande och utveckling.

Ansvaret som vilar på lärares axlar är i dag tungt. Skollagens krav på ”en skola för alla” ställer inte bara det generella kravet på kunskapsmål, lärare förväntas dessutom ge särskilt stöd till de elever som behöver, ta hänsyn till enskilda behov, utveckla elevers förmågor och väcka lust till lärande. Dessvärre visar rapporter att många elever inte klarar de förväntade kunskapsmålen, vilket ökar risken för tidigt utanförskap och psykisk ohälsa.

– Det skapar en enorm vanmakt hos både lärare och elever. Det finns ett glapp mellan det uppdrag skolans personal har och den verklighet man möter i skolan, säger Petter Iwarsson, bokens författare och mångårig Bris-medarbetare med gedigen erfarenhet av samtal med barn och unga.

Tiotusentals samtal till Bris vittnar om vikten av goda relationer mellan barn och ungdomar och skolans olika yrkesgrupper. I sin nya bok Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling (Gothia Fortbildning 2014) vill Petter Iwarsson lyfta samtal och relation som en avgörande faktor för barn och ungas förmåga till lärande och utveckling.

Bokens syfte är att stärka lärare och övrig skolpersonal; att ge dem förhållningssätt och konkreta verktyg för att i dialog med barnet få syn på och förstärka barnets förmågor och känsla av att det uppsatta målet faktiskt är rimligt att nå. Boken vänder sig främst till lärare och övrig personal i förskolan och grund- och gymnasieskolan såsom fritidspedagoger, rektorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och skolläkare. Samt elever på lärar- och fritidspedagogutbildningar.

Författarpresentation: Petter Iwarsson f. 1973, är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris stödverksamhet arbetar han nu med utveckling, föreläsning och utbildning inom Bris samt som skolkurator. År 2007 släppte han boken Samtal med barn och ungdomar – erfarenheter från arbetet på Bris (Gothia Fortbildning). Den har utkommit i flera upplagor och används flitigt, bland annat som kurslitteratur på högskolor och universitet över hela landet.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta Anna-Maria Carnhede, pressekreterare Bris, 070 – 779 95 06 anna-maria.carnhede@bris.se.

Se Nyhetsmorgon i TV4:s intervju med Petter Iwarsson här.

Boken går att beställa på Gothia Fortbildnings hemsida. Bris kommer under våren anordna seminarier med boken som utgångspunkt. För mer information – gå in på bris.se/brisakademin.


BRIS om samtal och relation i skolan from Gothia Fortbildning on Vimeo.Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se