BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS släpper ”Lyssna på mig” – en unik rapport om barns upplevelser av skilsmässa och föräldrars konflikter

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2013 08:00 CEST

De sa att de trodde att jag hade förstått att något var fel, men jag fattade ingenting. Trodde vi var lyckliga familjen.

Varje år är cirka 50 000 barn med om att deras föräldrar skiljer sig och ungefär vart fjärde barn har föräldrar som inte lever ihop.
Många barn som upplever föräldrars skilsmässa har behov av stöd, och kontaktar därför BRIS och ber om hjälp med frågor, tankar och känslor som berör ämnet.


I rapporten ”Lyssna på mig – barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter” har Sofia Grönkvist och Marie Angsell, BRIS sakkunniga i frågor om barn och familjer i kris, läst och analyserat en stor mängd av BRIS kontakter med barn och ungdomar gällande skilsmässa. Underlaget är unikt eftersom det bygger på barns oförvanskade berättelser via mejl till BRIS och inlägg på BRIS forum – berättelserna har med andra ord inte filtrerats genom en vuxens begreppsvärld, vilket kan vara fallet i exempelvis en chatt.

”Lyssna på mig” lyfter frågor som: hur upplever barnet situationen när skilsmässan är ett faktum och när föräldrar är i kris och/eller i konflikt med varandra? Vilken uppfattning har barnet kring boende och ekonomi efter skilsmässan, nya familjer och utsatta livssituationer? Och vilka råd vill barn ge till föräldrar vad gäller skilsmässa och konflikter?


”Lyssna på mig” ger en analys av barnets hjälpbehov kontra det stöd som idag erbjuds barn och familjer som upplevt skilsmässa. I rapporten ingår även en analys av lagstiftningens effekt på boende och vårdnad, faktorer som inverkar på barnets mående, föräldrars stödbehov, samt samhällets ansvar enligt gällande lagstiftning och barnkonvention.

”Lyssna på mig” vänder sig till professionella som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och ungdomar. Rapporten ger användbar kunskap om barnets perspektiv och behov under, och efter, en skilsmässa.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på www.bris.se/lyssna
För mer information kring ”Lyssna på mig”, kontakta kommunikationschef Silvia Ernhagen,
070 – 160 88 09 eller silvia.ernhagen@bris.se


Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i BRIS arbete. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om BRIS finns på www.bris.se.