BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS välkomnar regeringens satsning mot mobbning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 17:20 CET

PRESSMEDDELANDE

BRIS välkomnar regeringens satsning mot mobbning

BRIS har länge drivit frågan om vikten av förebyggande antimobbningsarbete. Bland annat har BRIS och Lärarförbundet tillsammans krävt en nationell utvärdering av de antimobbningsprogram som finns. Att regeringen nu hörsammar dessa krav och satsar 40 miljoner kr på just forskningsbaserade och förebyggande åtgärder mot mobbning är glädjande.

- Vi uppskattar och stödjer skolminister Jan Björklunds beslut att låta Myndigheten för skolutveckling få ett uppdrag att utvärdera och kvalitetssäkra skolornas antimobbningsarbete. BRIS har också ställt sina resurser och kunskaper på detta område till regeringens förfogande, säger Göran Harnesk, BRIS generalsekreterare.

BRIS menar också att satsningar på lärares och skolpersonals psykosociala kompetens tillsammans med en utökad elevhälsa är nödvändigt för att förebygga mobbning. BRIS kommer att fortsätta att driva de frågorna framöver.

För ytterligare kommentarer, kontakta Göran Harnesk: 0707-28 80 88