BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris välkomnar Socialstyrelsens förslag om skärpning av skyddet för barn

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 14:20 CET

Bris möter många barn som utsatts för våld eller andra övergrepp. Vi möter också många som
bevittnat hur andra familjemedlemmar drabbats eller utövat våld mot varandra.Båda dessa former av utsatthet påverkar barnen mycket negativt och de psykiska skadorna sitter oftast kvar längre än de kroppsliga. Barnen berättar att det ofta är svårt att få hjälp och stöd och nu visar den granskning av socialtjänstens arbete som Socialstyrelsen gjort att det finns så stora brister i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld,att lagen inte följs. Enligt Socialstyrelsen beror detta inte på lagtexterna utan på praxis. Nu föreslås därför att ett antal tvingande föreskrifter, som ska gälla för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården ska tas fram tillsammans med rekommendationer i form av allmänna råd.

- Förslaget från Socialstyrelsen är mycket bra och angeläget. I Bris stödverksamhet ser vi precis de problem som granskningen pekar på. Barnen får inte den hjälp de behöver och barn som bevittnat våld är väldigt utsatta och måste få stöd och hjälp från samhället. Lagstiftningen måste få den verkan den är avsedd att ha, säger Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris.

Både i Bris stödverksamhet för barn och i Bris vuxentelefon – om barn, framkommer att det ofta måste göras många anmälningar till socialtjänsten innan det händer något. Det innebär att barnen tvingas leva länge i en påfrestande miljö men det får även påföljden att de till sist tvivlar på samhällets förmåga att hjälpa dem.

- Inte minst är vi mycket positiva till betoningen av att samhället måste försöka hjälpa dem som utövar våldet, så att de kan hitta andra sätt att kanalisera sin ilska och frustration. Som det är nu betalar barnen ett oerhört högt pris för vuxnas bristande impulskontroll. Och trots det så vet vi ju att de flesta barn är lojala mot sina föräldrar och faktiskt älskar dem. Det är ett av skälen till att de väntar så länge med att berätta om sin utsatthet, säger Kattis Ahlström.


För frågor, kontakta Karin Johansson, sakkunnig och psykolog.

karin.johansson@bris.se

Telefon: 0701-608805

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i BRIS arbete. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se