Fastigo

Brist på arbetskraft hämmar utveckling

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 10:10 CET

2 av 3 av företag i bygg-och anläggningssektorn anser att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande enligt konjunkturbarometern för januari.

- Bygg- och fastighetsbranschen bör satsa på rekrytering bland de nyanlända för att inte stoppa utvecklingen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

- Arbetsförmedlingen har cirka 2 200 personer registrerade i matchningssystemet inom etableringsuppdraget. Det är arbetssökande med kompetens som såväl bygg- som fastighetsbranschen behöver, bland annat tekniker och ingenjörer. Att tillvarata denna kompetens kan vara ett sätt att minska bristen på arbetskraft, menar Mona Finnström.

Så många som 67 % av landets företag inom bygg-och anläggning anger arbetskraftsbrist som största hindret för ökat bostadsbyggande. Det visar den senaste konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet. Det är en mycket högre siffra än normalt. Samtidigt är sysselsättningsutvecklingen hög.

- Brist på arbetskraft i byggbranschen spiller över på fastighetsbranschen eftersom vi rekryterar över gränserna. Arbetskraftsbristen gör att vi hamnar i ett moment 22 med hämmat bostadsbyggande som påverkar hela samhällsutvecklingen.

Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.