Sida

Brist på FN-pengar till akuta insatser för svältdrabbade i södra Afrika

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 12:30 CEST

Sida har i dag beslutat att fördela 45 miljoner kronor för matdistribution i södra Afrika som svar på FN:s årliga appell. Situationen i södra Afrika, framför allt för de miljontals svälthotade i Zimbabwe och södra/centrala Mocambique, har kraftigt försämrats. Det beror till stor del på att FN inte får finasiering till sina pågående insatser. Därför riskerar distributionskedjan för livsmedel att brytas redan mot slutet av oktober.

– Den pågående krisen är en av de allvarligaste katastroferna i modern tid vad gäller omfattning, längd och komplexitet. De mest utsatta människorna som i dag är helt beroende av livsmedelsleveranser för sin överlevnad riskerar nu att få det mycket svårt till nästa skörd. Speciellt Zimbabwe, med sin försvårande politiska situation, befinner sig på randen till en humanitär katastrof, säger Johan Schaar, chef för Sidas enhet för humanitärt bistånd.

Krisen i södra Afrika har utlösts av torka men har tydliga politiska och strukturella orsaker. Men hiv/aids är det enskilt största hotet, epidemin skördar allt fler offer i södra Afrika och dess förödande effekter syns allt tydligare. Många människor är för sjuka för att bruka jorden, allt fler hushåll sköts av föräldrarlösa barn och lärarbristen i skolorna ökar dag för dag.

– Normalt brukar Sida undvika att ge stöd till matdistribution eftersom vi tycker att det ger kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem. Nu bedömer vi situationen som så allvarlig att stöd till livsmedel är motiverat. Vi ger dessutom stöd till andra humanitära aktörer i regionen som arbetar på längre sikt, säger Johan Schaar.

Ungefär 10 procent av Sidas budget på 11,3 miljarder går till akuta humanitära insatser. Delar av det humanitära stödet fördelas via FN:s olika program men en stor del går också genom enskilda organisationer och folkrörelser. Sida gav 90 miljoner till FN:s samlade appell för södra Afrika 2002–2003.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.